010-703 68 00 info@octean.se

Silicea Mag-Tarm

Silicea Mag-Tarm innehåller mineraliskt kisel i form av kiselgel, hjälper vid de flesta magproblem (även IBS-symtom).

FS04539-02_Octean_SiliceaOSBB_500mllimpa_glyc Utskrift limpa_andro limpa_bi limpa_lady mn8 logo limpa_saframyl

Pin It on Pinterest

Share This