010-703 68 00 info@octean.se

Om Octean

Octean AB är ett familjeägt företag som marknadsför och säljer medicintekniska produkter, kosttillskott, hudvårdsprodukter och produkter för djur till egenvårdsmarknaden i Sverige. I produktportföljen finns såväl internationella inlicensierade varumärken som egna varumärken. Våra produkter marknadsförs via hälsofackhandel, apotek, zoofackhandel, veterinärer och internet.

Vår filosofi är enkel – kunden skall alltid känna sig säker på att våra produkter och produktinformation bygger på lång erfarenhet och klinisk dokumentation. Vi på Octean representerar nästan 40 års erfarenhet från läkemedelsindustri och egenvård. På företaget jobbar både auktoriserad hälsorådgivare och apotekare för att kunna erbjuda kvalificerad rådgivning. Verksamhetens strategi är att arbeta långsiktigt med ett fåtal väldokumenterade produkter för att kunna ge konsumenten trygghet och säkerhet.

Octean är medlem i Svensk Egenvård, en organisation som verkar för en seriös utveckling av egenvårdsbranschen. Octean är certifierat enligt ”System för säkra kosttillskott till konsument”, vilket innebär en kvalitetsstämpel på företaget och trygghet för både återförsäljare och konsument.

För mer information besök www.svenskegenvard.se

Certifierade

Octean är certifierat enligt ”System för säkra kosttillskott till konsument”. Certifieringen utförs av Soberoende Lloyds Register Quality Assurance (LRQA).

Certifieringskriterierna är utvecklade tillsammans med Svensk Egenvård och bygger på branschriktlinjen för kosttillskott men även på internationellt erkända livsmedelsstandarder.

Certifieringen innebär en kvalitetsstämpel på Octean som företag och våra produkter.

FS04539-02_Octean_SiliceaOSBB_500mllimpa_glyc Utskrift limpa_andro limpa_bi limpa_lady mn8 logo limpa_saframyl

Pin It on Pinterest

Share This